Aleksandra Bielecka

Posiada 11-letnie doświadczenie w branży finansowej, w tym 9-letnie na stanowiskach kierowniczych.

W Grupie PZU, jako Kierownik Zespołu Systemów Motywacyjnych, była między innymi odpowiedzialna za wypowiedzenie Układu Zbiorowego Pracy, wdrożenie systemu motywacyjnego opartego o ocenę efektywności oraz za wprowadzenie systemu wynagrodzeń opartego o wartościowanie stanowisk pracy.

W Banku Millennium kierowała Biurem Zarządzania Projektami, była odpowiedzialna za optymalizację procesów biznesowych i centrum innowacji. Wcześniej odpowiadała za systemy motywacyjne dla sprzedaży i kierowała placówką bankową.

Prowadziła szkolenia dla pracowników sprzedaży, kadry menedżerskiej i członków zarządu.
Ukończyła studia Executive MBA w Szkole Biznesu Politechniki Warszawskiej, Psychologię na Uniwersytecie Warszawskim oraz studiowała Zarządzanie i Marketing w Szkole Głównej Handlowej.

Kluczowe umiejętności:

  • Analiza danych
  • Opracowywanie wniosków z analizy, prognoz i rekomendacji
  • Raportowanie
  • Prowadzenie projektów(certyfikat Prince 2)
  • Zarządzanie sprzedażą
  • Optymalizacja procesów
  • Wdrażanie systemów motywacyjnych
  • Tworzenie systemów raportowania
  • Prezentacje w języku polskim oraz angielskim