Analiza danych

Pamiętając, że celem analizy jest wypracowanie podstawy do podjęcia decyzji. Istota pracy analitycznej sprowadza się do odpowiedzi na dwa pytania CO ? i CO Z TEGO?

Interpretując powyższe pytania musimy się zastanowić i odpowiedzieć na dalsze pytania:

 • Do podjęcia jakiej decyzji potrzebujemy rezultatów analizy?
 • Po co przeprowadzamy tę analizę?
 • Jakich informacji potrzebujemy? Jakie znaczenie mają dla nas informacje, które postanowiliśmy wykorzystać?
 • Jaka jest nasza interpretacja faktów i jaka jest nasza prognoza rozwoju sytuacji w interesującym nas zakresie?
 • Czy i w jaki sposób powinniśmy zareagować na powstałą sytuację i jak powinniśmy przygotować  się na jej prognozowany rozwój?

Produkt finalny pracy analitycznej – to coś więcej niż tylko opis informacji czy ich prosta interpretacja  (CO?) to stwierdzenie konsekwencji bieżących i przyszłych (prognoz) wynikających z zaistnienia danego faktu (CO Z TEGO?)

 

PROGRAM:

Analiza informacji – wprowadzenie.

 • Cel prowadzania analiz.
 • Źródła danych
 • Klasyfikacja informacji.
 • Cechy informacji
 • Ocena wartości i wiarygodności informacji.
 • Ograniczenia w dostępie do informacji – aspekty prawne, struktura, aspekty techniczne.
 • Zbiory informacji – bazy danych.

Aspekty teoretyczne procesu analitycznego.

 • Rodzaje analiz.
 • Ogólne zasady opracowania analiz.
 • Metody i narzędzia analityczne.
 • BIG Data – odpowiednia selekcja danych.
 • Cykl analityczny.
 • Fazy procesu analitycznego.
 • Reguły wnioskowania.
 • Synteza informacji.
 • Opracowywanie prognoz i rekomendacji.
 • Prezentacja efektów pracy analitycznej – zasady tworzenia dokumentów analitycznych.

Warsztat – praktyczna praca na informacji na podstawie wybranych przykładów.

 • Określenie celu analizy.
 • Dobór odpowiednich źródeł informacji.
 • Dobór zestawu niezbędnych informacji.
 • Dobór narzędzi (metod analitycznych).
 • Analiza jakościowa i ilościowa.
 • Synteza efektów analizy – odpowiada na pytanie CO ?
 • Wypracowanie wniosków z analizy, prognoz i rekomendacji (zgodnie z celem analizy) – odpowiada na pytanie CO Z TEGO ?
 • Opracowanie dokumentów analitycznych (raport, briefing).
 • Ocena wyników przeprowadzonej analizy pod kątem uzyskania dodatkowych informacji.

Jeżeli masz jakieś pytania, prześlij je do nas.

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Temat - nazwa szkolenia

Treść wiadomości

Chcę otrzymywać informacje o kolejnych szkoleniach tak nie 

captcha