Negocjacje i mediacje

– sztuka budowania porozumienia w konfliktach

Negocjacje_i_mediacjeSzkolenie ma na celu utrwalenie i pogłębienie wiedzy z zakresu procesu negocjacyjnego i mediacji, które stanowią integralny element właściwie każdych negocjacji z udziałem partnerów społecznych. Ciężar negocjacji, w których trzeba godzić interesy własnej firmy z potrzebami i oczekiwaniami kontrahentów, przedstawicieli władz i grup reprezentujących środowiska lokalne itp., wymaga od jego uczestników perfekcyjnego przygotowania, aby mogli oni, w sposób najlepszy z możliwych, sprostać zadaniom jakie im przychodzi niejednokrotnie rozwiązywać.

 

 

 Sztuka porozumiewania się w trudnych konfliktowych sytuacjach to umiejętność budowania kontaktu, wzajemnego zrozumienia potrzeb oraz wspólnego poszukiwania rozwiązań satysfakcjonujących obydwie strony.

 

 

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKÓW SZKOLENIA

 • Doskonalenie umiejętności komunikowania się bez przemocy w sytuacjach sporów biznesowych, budowania dialogu i wspomagania negocjacji problemowych.
 • Doskonalenie umiejętności efektywnego wywierania wpływu na strony sporu.
 • Skuteczne poszukiwanie potrzeb stojących za oficjalnymi stanowiskami stron.
 • Zwiększenie świadomości efektywności rozwiązywania sporów w drodze negocjacji problemowych i mediacji.
 • Podniesienie własnych umiejętności w zakresie pokojowych metod zarządzania konfliktami.
 • Wykorzystanie osobistego potencjału w rozwiązywaniu sporów i budowanie własnego stylu prowadzenia negocjacji i/lub mediacji.

PROGRAM SZKOLENIA (szkolenie 2 dniowe)

1. Podstawy komunikacji interpersonalnej

 • Dobra a efektywna komunikacja interpersonalna.
 • Proces komunikacji.
 • Bariery komunikacyjne.

2. Konflikt – dobre porozumienie vs. złe porozumienie

 • Porozumienie w sytuacjach konfliktowych.
 • Style rozwiązywania konfliktów.
 • Formy dochodzenia do porozumienia a satysfakcja stron.
 • Negocjacje pozycyjne a negocjacje problemowe.
 • Mediacja – wspieranie współpracy w negocjacjach.

3. Komunikacja w konflikcie

 • Rodzaje konfliktów – koło konfliktu.
 • Blokady komunikacyjne.
 • Emocje w konflikcie.
 • Świadomość potrzeb a rozwiązywanie konfliktów.
 • Język JA – budowanie mostów.

4. Negocjacje problemowe – stworzenie przestrzeni dla rozwiązania konfliktu poprzez zaangażowanie stron we współpracę

 • Przygotowanie do negocjacji.
 • Zawarcie kontraktu.
 • Znaczenie wzajemnego wysłuchania stron w procesie rozwiązywania konfliktu – budowanie wzajemności, zaufania, bezpieczeństwa.
 • Procedura i zasady prowadzenia sesji negocjacyjnych a zaangażowanie i odpowiedzialność stron konfliktu.
 • Etapy rozwiązywania konfliktu z zastosowaniem zasad mediacji.

5. Trening umiejętności negocjacyjnych

 • Język porozumienia – wg koncepcji Marshalla B. Rosenberga.
 • Praca z emocjami i sztuka docierania do potrzeb w konfliktach.
 • Fakty a interpretacje.
 • Budowanie wzajemnego zrozumienia dla potrzeb.
 • Udzielanie informacji zwrotnej.
 • Pozytywne przeformułowania.
 • Wspieranie negocjacji problemowych.

6. Mediacja wśród narzędzi dialogu społecznego

 • Standardy prowadzenia mediacji i pracy mediatora.
 • Mediacje w sporach biznesowych i społecznych – możliwość stosowania.
 • Doskonały mediator – rola i zadania mediatora.

CEL SZKOLENIA
Celem Szkolenia jest przede wszystkim dostarczenie Uczestnikom potrzebnej wiedzy i narzędzi przydatnych w trudnych negocjacjach w sytuacjach konfliktowych. Będą mieli możliwość przyswoić sobie poprzez ćwiczenia praktyczne umiejętności budowania kontaktu i poszukiwania rozwiązań spornych kwestii w drodze współpracy. Szkolenie nastawione jest na umożliwienie własnego rozwoju każdego z Uczestników, tworzenie i doskonalenie własnych zasobów i umiejętności prowadzenia negocjacji problemowych.

METODYKA SZKOLENIA

 • Zajęcia prowadzone są metodą warsztatową, mają interaktywny charakter.
 • Szkolenie prowadzone jest w małych grupach (8 – 12 osób).
 • Metody nauczania: mini – wykłady, debaty, dyskusje moderowane, ćwiczenia indywidualne.
 • i grupowe, scenki – symulacje sytuacji negocjacyjnych i studia indywidualnych przypadków.
 • Celem szkolenia jest nie tylko przekazanie treści teoretycznych dotyczących pokojowych metod zarządzania konfliktem, ale przede wszystkim trening umiejętności rozwiązywania sytuacji konfliktowych w drodze współpracy, z nastawieniem na znalezienie porozumienia satysfakcjonującego wszystkie strony.
 • Uczestnicy otrzymują materiały zawierające treści teoretyczne oraz praktyczne realizowane w trakcie szkolenia.
Formularz kontaktowy

Jeżeli masz jakieś pytania, prześlij je do nas.

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Temat - nazwa szkolenia

Treść wiadomości

Chcę otrzymywać informacje o kolejnych szkoleniach tak nie 

captcha